Một Triệu của trò chơi Sudoku miễn phí dành cho bạn!

Đây là một Sudoku. Chúc may mắn!

Sudoku #124313

Mỗi Sudoku có một giải pháp duy nhất có thể đạt đến một cách logic mà không cần đoán. Nhập một số chữ số 1-9 vào các không gian trống. Mỗi hàng phải có một trong mỗi chữ số. Và như vậy cho mỗi cột, như đối với mỗi hình vuông 3x3.

Chọn ngôn ngữ của bạn

العربية

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Français

עברית

Italiano

日本語

한국어

Bahasa Melayu

Norsk (bokmål)

Nederlands

Polski

Português

Русский

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Tiếng Việt

中文

Sudoku #124313

Chúc mừng!

x
1 2 3
4 5 6
7 8 9
xóa