Zorluk derecesi:

00:00

Sudokuya giriş

Bu eğlenceli, kolay öğrenilebilen bulmaca oyunu, yaklaşık 3.000 yıldır insanlığın ilgi odağı.

Oyunun amacı, Sudoku ızgarasının tamamını, her biri belirli bir satır, sütun veya 3x3 blokta yalnızca bir kez görünecek şekilde, bir dizi tek haneli sayı ile (rakamlarla) doldurmaktır. Başlangıçta, Sudoku ızgarasında, oyuncunun tüm bulmacayı yavaş yavaş çözmesine yardımcı olacak ipuçları olarak belirli rakamlar verilir.

Herkes Sudoku oynayabilir. Herhangi bir hesaplama istenmez; bu tamamen bir mantık oyunudur, yani Sudoku bulmaca çözmek için bir matematikçi olmanız gerekmiyor. Bu özelliği, Sudoku'nun neden gerçek bir küresel fenomen haline geldiğini açıklıyor. Her gün milyonlarca kişi Sudoku oynuyor!

Doğası gereği, geçerli bir Sudoku ızgarasının bir (ve yalnızca bir) çözümü olmalıdır. Tüm Sudoku ızgaralarımızın tek bir çözümü olduğunu garanti ediyoruz. Birden fazla çözüm içeren (veya hiç çözüm içermeyen) ızgaralar tasarlamak daha kolay olsa da, bunlar gerçek Sudoku bulmacaları olarak kabul edilemezler. Birçok mantık oyununda olduğu gibi, yalnızca bir cevap olabilir. Bu nedenle bir Sudoku ızgarasının hazırlanması özel bir dikkat gerektirir, zira yanlış yerleştirilmiş tek bir rakam bile bulmacanın çözülmesini imkansız hale getirecektir.

Ayrıca, Sudoku ızgarasının estetiğinin, başlangıçta verilen rakamların ızgaranın iki çapraz çizgisinin her iki tarafına simetrik dağılımına bağlı olduğu gibi yazılı olmayan bir kaide mevcuttur. Bu görsel uyum, Sudoku müptelaları tarafından aranan bir özelliktir. Simetrik ızgaralar oluşturmak, özellikle de tek bir çözümün garanti edildiği bulmacalar için, çok daha karmaşık bir iş olsa da, biz yalnızca bu tür simetriye sahip Sudoku ızgaraları hazırlıyoruz. Bazı ızgaralarımızı tasarlayabilmek için haftalarca hesaplamalar yaptık; size bu simetrik, tek çözümlü bulmacaları sunmaktan gurur duyuyoruz. Neticede, Sudoku yalnızca bir oyun değil; estetiğin ve ahengin birincil öncelik olduğu bir felsefe ve yaşam tarzı!

Sudoku bulmacalarındaki rakamlar uygun olmalarına göre kullanılırlar; aralarındaki aritmetik ilişkiler önemsizdir. Herhangi bir ayrı sembol grubu için de aynı durum söz konusudur; harfler, şekiller veya renkler oyunun kurallarını değiştirmeyecek şekilde kullanılabilir.

Oyunun cazibesi, kurallarının basit, ancak bulmacayı çözmek için yürütülecek mantığın karmaşık olmasındadır. Yayınladığımız ızgaralar zorluk dereceleri açısından 1 (en kolay) ile 5 (en zor) olarak sıralanmaktadır. Genellikle, bulmacanın kolaylık derecesi başlangıçta verilen rakam adedi ile doğru orantılıdır, ancak bazı istisnalar da mevcuttur.

Son yıllarda, Sudoku, popülerlikteki inanılmaz yükselişi ve dünya çapında gazetelere hızlı girişi sayesinde, 21. yüzyılın en sevilen bulmacası haline geldi. Dahası, birçok hükümet halkını Sudoku oynamaya teşvik ediyor, zira bu oyunun yaşa bağlı hastalıkları (özellikle Alzheimer) önlemede önemli bir rolü olduğu düşünülüyor.
Sudoku Bulmaca Çözmenin Temel Yöntemi

Prensip

1'den 9'a kadar her rakam için Sudoku ızgarasını tarayarak başlayın. Her sütunda:

  • Görünen rakam olup olmadığını kontrol edin;
  • Görünen rakam varsa, aynı satır veya sütunda bulunan, bu rakamı kabul etmeyecek diğer kareleri belirleyin.
  • Görünen rakam yoksa, aynı satır ve sütundaki diğer bloklarda aynı rakamın diğer görünümlerinin konumu göz önüne alındığında, hangi karelerin bu rakamı kabul edemeyeceğini belirleyin.

Bir satır, sütun veya blok için yalnızca bir olası değer olduğunda, söz konusu rakam orada görünmelidir. Biraz tecrübeyle, sayının Sudoku ızgarasında göründüğü kareleri "aydınlatılmış" gibi görebileceksiniz. Bu, daha ileri seviye düzenlemeleri tespit etmenizi sağlar.

Bir Sudoku yalnızca temel stratejiler kullanılarak çözülebiliyorsa, deneyimli oyuncular kareler içine aday numaraları yazma gereği duymaz.

Singleton (Tek Kare)

Bir "Singleton ", bir "alan " da (satır, sütun veya blok) yalnızca bir boş hücrenin bulunduğu olağan bir durumdur. Bu durumda, bu hücreye yazılacak rakam, alanda eksik olan rakam olmalıdır: hem eksik rakamın gidebileceği tek yer (gizli singleton) hem de boş hücrenin kabul edebileceği tek değer (çıplak singleton) söz konusudur.

Bu düzenleme çoğunlukla, neredeyse tüm Sudoku kareleri doldurulduğunda bir bulmaca çözülmeye yakın olduğunda gerçekleşir.

Daha genel bir ifadeyle, "singleton" terimi, yalnızca tek bir değerin (çıplak singleton) kabul edilebilmesi veya bir değerin yalnızca tek bir alanda bulunabilmesi (gizli singleton) nedeniyle, herhangi başka bir seçimin anında uyuşmazlığa yol açacağı, belli bir karenin tek bir çözümü olduğu duruma karşılık gelmektedir. Singleton'lar, oyunda aynı anda birden fazla potansiyel değerin olabileceği "çiftler," "üçüzler," ve "dörtlüler "den farklıdır.

Doğrudan Eleme: Gizli Singleton

Bir "gizli singleton" ararken, sorulması gereken şudur; "Bu alanda (satır, sütun veya blok), hangi kareler potansiyel olarak bir 1 (2, 3 ... 9) kabul edebilir?" Bir aday rakam, söz konusu alanda yalnızca bir defa görünüyorsa, hücreye verilecek değer o olmalıdır.

Sudoku ızgarasında bir değer ne kadar sık görünürse gizli singleton'u aramak o kadar kolay olur; pozisyon kısıtlamaları arttıkça, olası pozisyonların sayısı azalır.

Hücrelerdeki potansiyel değerlerin işaretlenmesi, gizli singleton ararken bir nebze yardımcıdır; aranan değerin yalnızca bir kez aday değer olarak görünüp görünmediğini kontrol etmek için "alan"ın tamamını taramanız gerekir. Bu singleton'lara bu nedenle "gizli" denmektedir.

Tersine bir durum olarak, "gizli singleton"u genellikle rakamları ve blokları sistematik olarak tarayarak bulmak kolaydır; zira konum yalnızca söz konusu rakamın komşu bloklardaki konumuna ve söz konusu bloğun karelerinin kullanılabilir veya dolu olup olmadığına bağlıdır.

Dolaylı Eleme

Dolaylı eleme, doğrudan elemenin bir uzantısıdır.

Belirli bir aday rakam için olası kareleri bulmak üzere Sudoku ızgarasını tararken, bir blokta kullanılabilir olan tüm karelerin aynı satırda (veya sütunda) olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir durumda, aday değerin blok içindeki nihai konumuna bakılmaksızın, değer diğer bloklarda aynı satırdaki (veya sütundaki) herhangi başka bir karede görünemez. Başka bir deyişle, bir blok içindeki aday değerlerin hepsi aynı satırdaysa, bu değer satır boyunca kullanılabilir diğer kareler için hariç tutulabilir.

Benzer şekilde, aday değerler iki bitişik blokta iki satır (veya sütun) ile sınırlı olduğunda, üçüncü bloğun aday değerleri yalnızca üçüncü satırda (veya sütun) görünebilir.

Bu kısıtlama ile, bir gizli singleton tanımlanabilecektir. Bunun neticesi olarak, aynı satır (veya sütun) boyunca başka bir blokta, aday değerler yalnızca tek bir satır veya sütun içinde bulunabilecektir. Bu bir zincirleme dolaylı eleme etkisi yaratacaktır. Netice olarak, ilk dolaylı eleme kareler işaretlenmeden gerçekleştirilebilir; ancak daha mantıklı bir düşünce gerektirecektir.