Svårighetsgrad:

00:00

Introduktion till Sudoku

Detta roliga, lättbegripliga pusselspel har fascinerat människor under nästan 3 000 år.

Spelets mål är att fylla i Sudoku-rutnätet med en serie med ensiffriga nummer som var och ett visas i en viss rad, kolumn eller 3x3-block. I början finns vissa nummer i Sudoku-rutnätet som fungerar som ledtrådar för att hjälpa spelaren att gradvis lösa hela pusslet.

Alla kan spela Sudoku. Man gör inga beräkningar, det är endast ett logikspel, så du behöver inte vara en matematiker för att lösa Sudoku-rutnät. Detta är förklaringen till varför Sudoku har blivit ett verkligt globalt fenomen. Flera miljoner människor spelar Sudoku varje dag!

Definitionsmässigt måste ett giltigt Sudoku-rutnät ha en (och bara en) lösning. Vi garanterar att alla våra Sudoku-rutnät har en unik lösning. Även om det är enklare att designa rutnät med flera lösningar (eller ingen lösning alls) är det inga äkta Sudoku-pussel. Liksom många andra logikspel kan det bara finnas ett svar. Det krävs stor omsorg att designa ett rutnät eftersom till och med ett felplacerat nummer skulle pusslet omöjligt att lösa.

Det finns även en oskriven regel att tjusningen i ett Sudoku-rutnät finns i den symmetriska fördelningen, på vardera sida av rutnätets två diagonaler, av siffrorna som tillhandahålls i början. Denna visuella harmoni är mycket eftertraktad bland de mest entutiastiska Sudoku-spelarna. Även om det är oändligt mycket mer komplicerat att skapa symmetriska rutnät, särskilt de som garanteras ha en unik lösning, utformar vi bara Sudoku-rutnät med denna typ av symmetri. En del av våra rutnät har tagit flera veckor att utveckla med hjälp av datorer och vi är därför stolta över att kunna erbjuda dig dessa symmetriska pussel med en lösning. När allt kommer omkring är Sudoku inte bara ett spel, det är även en filosofi och en livsstil där skönhet och harmoni är de främsta prioriteringarna!

Sudoku-pusslets siffror används endast för bekvämlighets skull. De aritmetiska förhållanden mellan dem är inte relevanta. Alla uppsättningar med distinkta symboler är okej: bokstäver, former eller färger kan användas utan att spelets regler ändras.

Spelets tjusning är att reglerna är enkla, men resonemanget för att lösa pusslet är ändå komplex. De rutnät som vi publicerar rangordnas efter dess svårighetsgrad från 1 (enklast) till 5 (svårast). I allmänhet är det så att ju fler nummer som anges i början desto lättare blir pusslet att lösa och vice versa, med vissa undantag.

Under de senaste åren har Sudoku blivit otroligt mycket mer populärt och snabba introduktioner i internationella tidningar har gjort det till det 2000-talets favoritpusselspel. Dessutom uppmuntrar många myndigheter människor att spela Sudoku eftersom spelet anses vara av vikt när det gäller att förebygga åldersrelaterade sjukdomar (särskilt Alzheimer).
Grundläggande metod för att lösa ett Sudoku-pussel

Metod

Börja med att gå igenom Sudoku-rutnätet för varje nummer från 1 till 9. I varje block:

  • Kontrollera om numret visas.
  • Om numret visas, bestäm vilka andra rutor i samma rad eller kolumn som inte kan acceptera det numret.
  • Om numret inte visas bestämmer du vilka andra rutor som inte kan acceptera det numret, med tanke på placeringen av samma nummer i andra block i samma rad och kolumn.

När det bara finns ett möjligt värde för en rad, kolumn eller block är det här som numret måste visas. Efter en viss erfarenhet kommer du att kunna visualisera rutorna där numret kan visas som om de var "upplysta" på Sudoku-rutnätet. Detta gör att du kan upptäcka mer avancerade konfigurationer.

Om ett Sudoku kan lösas bara med grundläggande strategier kanske erfarna spelare inte anser att det är nödvändigt att skriva ned kandidatens nummer i rutorna.

Singel

En "singel" är ett trivialt fall där det bara finns en tom cell i en "region" (rad, kolumn eller block). I det här fallet måste nummervärdet för den cellen vara det nummer som saknas i regionen: det är både den enda platsen där det saknade numret kan finnas (dold singel) och det enda värdet som den tomma cellen kan acceptera (naken singel).

Denna konfiguration sker oftast när ett pussel är nära att lösas, när nästan alla Sudoku-rutorna är ifyllda.

Mer allmänt hänvisar termen "singel" till en situation där det bara finns en lösning i en viss ruta, oavsett om det beror på att den bara kan acceptera ett enda värde (naken singel) eller om ett värde bara kan vara i en enda ruta (dold singel) eftersom alla andra val skulle leda till en omedelbar missanpassning. Singel skiljer sig från "par," "tredubbel," och "fyrdubbel" där det kan finnas flera potentiella värden i spel samtidigt.

Direkt eliminering: Dold singel

När den söker efter "dold singel" är frågan som ska ställas: "I den här regionen (rad, kolumn eller block) vilka rutor kan potentiellt acceptera en 1 (2, 3... 9)?" Om en sifferkandidat bara visas en gång i den aktuella regionen måste detta vara cellens värde.

Ju oftare ett värde visas i Sudoku-rutnätet, desto enklare är det att söka efter den dolda singeln. När positionens begränsningar ökar, minskar antalet möjliga positioner.

Att markera potentiella värden i cellerna är till begränsad hjälp när man letar efter dolda singlar. Du måste fortfarande söka i hela "regionen" för att kontrollera att värdet som söks endast visas som ett kandidatvärde en gång. Det är därför som dessa singels kallas för "dolda."

Omvänt är det ofta enkelt att hitta en "dold singel" genom att systematiskt avläsa siffrorna och blocken, eftersom positionen endast beror på positionen för det aktuella numret i de närliggande blocken och om rutan i det aktuella blocket är tillgänglig eller ifylld.

Indirekt eliminering:

Indirekt eliminering är en förlängning av direkt eliminering.

När du går igenom Sudoku-rutnätet för att hitta de potentiella rutorna för en viss kandidat, kan du upptäcka att alla tillgängliga rutor i ett block befinner sig i samma rad (eller kolumn). I sådana fall kan värdet, oavsett den sista positionen för i blocket, inte visas i andra tillgängliga rutor i samma rad (eller kolumn) i de andra blocken. Med andra ord, om alla kandidater i ett block finns på samma rad kan detta värde uteslutas från de andra tillgängliga rutorna i hela raden.

På samma sätt, när kandidater är begränsade till två rader (eller kolumner) i två sammanhängande block, kan kandidatvärdena för det tredje blocket endast visas på den tredje raden (eller kolumnen).

Denna begränsning kan leda till identifiering av en dold singel. På ett subtilare sätt kan det även leda till slutsatsen att kandidatvärdena i ett annat block längs samma rad (eller kolumn) kan bara placeras i en enda rad eller kolumn. Detta kommer att orsaka en kedjereaktion med indirekta elimineringar. Därför kan denna initiala process med indirekt eliminering utföras utan att rutorna markeras, men det kräver mer logiskt tänkande.