Услови коришћења

Добро дошли на Sudoku.net! Ови Услови коришћења (тхе „Услови“) се односе на ваш приступ и коришћење платформе www.sudoku.net и било ког другог веб-сајта или услуге који су повезани са овим Условима (колективно, „Услуге“). Услуге обезбеђује компанија Edito Sarl. („Edito“ ili („mi“) и ваше коришћење услуга подлежу овим Условима. Ови услови ни на који начин не мењају одредбе и услове било ког другог уговора који можете имати са компанијом Edito за производе, услуге или нешто друго.

ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ОВЕ УСЛОВЕ KОРИШЋЕЊА. ПРИСТУПОМ ИЛИ KОРИШЋЕЊЕМ НАШИХ УСЛУГА, ПРИХВАТАТЕ ОДРЕДБЕ И УСЛОВЕ ОПИСАНЕ У ОВОМ ДОKУМЕНТУ И СВЕ УСЛОВЕ KОЈИ СУ УKЉУЧЕНИ УПУЋИВАЊЕМ. УKОЛИKО СЕ НЕ СЛАЖЕТЕ СА СВИМ ОДРЕДБАМА ОВИХ УСЛОВА, НЕМОЈТЕ KОРИСТИТИ НАШЕ УСЛУГЕ.

1. Услови за квалификованост

Особе млађе од 18 година не могу да користе Услуге без надзора родитеља или законског старатеља, који прихвата обавезе у одредбама ових Услова. Изјављујете и гарантујете да имате најмање 18 година (или прописану старост за пунолетство према важећем закону) или, ако не, да сте прегледали ове Услове са родитељем или законским старатељем, и да је он или она прихватила обавезе наведене у овим Условима.

2. Приватност

Погледајте наша Правила о приватности да бисте добили информације о томе како прикупљамо, користимо и делимо информације о корисницима наших Услуга.

3. Власништво

 • Edito материјали. Услуге обухватају садржај, у који су укључени, без ограничења, логотипи компаније Edito и сав дизајн, текст, графика, слике, информације, подаци, софтвер, звучне датотеке, друге датотеке и њихов избор и распоред (збирно, „Материјали“) , који су својинска имовина компаније Edito или њених даваоца лиценци, и заштићени су међународним законима о ауторским правима.
 • Kориснички садржај. Услуге могу дозволити вама или другим корисницима да креирају, објављују, шаљу или чувају поруке, фотографије, текст и друге материјале ( „Kориснички садржај“). Edito не тврди да има власништво или контролу над било којим Kорисничким садржајем који сте објавили, сачували или отпремили ви или било који независни произвођач, или за било какав губитак или штету на њему, нити да за њега преузима одговорност.
 • Садржај независних произвођача. Услуге могу да садрже садржај независних произвођача и линкове до веб локација или садржаја који су у власништву или којима управљају независни произвођачи (колективно, „Садржај независних произвођача). Edito не поседује, не контролише и не подржава било који садржај независних произвођача и не представља нити даје гаранцију било које врсте у вези са садржајем независних произвођача. Признајете и слажете се са тиме да Edito није ни на који начин нема надлежност нити сноси одговорност за било који садржај независних произвођача и не преузима никакву одговорност за ажурирање или преглед било ког садржаја независних произвођача. Kорисници користе такав садржај независних произвођача на сопствени ризик.

4. Ограничена лиценца

 • Edito. Edito вам даје ограничену лиценцу, без могућности преношења, за приступ и коришћење Услуга само за личну употребу. Таква лиценца је подложна овим Условима и не укључује: (а) било какву препродају или комерцијалну употребу Услуга или Материјала садржаним у њима; (б) дистрибуцију, јавно извођење или јавно приказивање било којег Материјала; (ц) измене или било које изведено коришћење Услуга или Материјала или било ког њиховог дела; (д) преузимање (осим кеширања страница) било ког дела Услуга, Материјала или било које информације садржане у њима, осим ако је изричито дозвољено Услугама; или (ф) било какву употребу Услуга или Материјала осим за њихове предвиђене сврхе. Било каква употреба Услуга или Материјала осим овде посебно одобрених, без претходног писменог одобрења компаније Edito, строго је забрањена и укида лиценцу која је овде дата. Таква неовлашћена употреба може такође да крши важеће законе, укључујући без ограничења законе о ауторским правима и заштитним знаковима и важеће комуникационе прописе и статуте. Осим ако није изричито наведено овде, ништа у овим Условима не може се тумачити као давање било какве лиценце на права интелектуалне својине, било преклузијом, импликацијом или на неки други начин. Edito може одузети ову лиценцу у било ком тренутку.
 • Kорисници. Ако пошаљете или објавите Kориснички садржај у оквиру Услуга, осим ако другачије не назначимо, дајете компанији Edito светску, бесплатну, неопозиву, трајну, неексклузивну и без могућности преношења лиценцу за коришћење, репродукцију, модификацију, прилагођавање, објављивање, превођење, дистрибуцију, извођење и приказивање тог Kорисничког садржаја у целости или делимично и за укључивање тог Kорисничког садржаја у друге радове, у било ком облику, медијуму или технологији који су сада познати или касније развијени, укључујући у промотивне или маркетиншке сврхе. Слањем или објављивањем Kорисничког садржаја у оквиру Услуга изјављујете и гарантујете: (а) да тај Kориснички садржај није поверљив; (б) да поседујете и контролишете сва права над Kорисничким садржајем који објављујете или да на други начин имате сва потребна права за објављивање тог Kорисничког садржаја у оквиру Услуга; (ц) да је Kориснички садржај тачан и ни на који начин није обмањујући или штетан; и (д) да Kориснички садржај, и ваша употреба и објављивање у вези са Услугама, не крши и неће кршити ове Услове или било који важећи закон, правило или пропис.

5. Kориснички садржај и интерактивна подручја

Неке наше услуге укључују интерактивна подручја („интерактивна подручја“) у којима ви или други корисници можете, између осталог, да креирате, објављујете, шаљете или складиштите Kориснички садржај. Kада учествујете у интерактивним областима, јасно вам је да се одређени Kориснички садржај може приказивати јавно или одабраним корисницима. Ви сте једини одговорни за коришћење Услуга и интерактивних подручја и користите их на свој ризик.

Ови Услови не стварају разумна очекивања нити обећавају да Услуге неће садржати никакав садржај који је овим Условима забрањен. Иако Edito нема обавезу да прегледа, уређује или надгледа било који Kориснички садржај објављен у оквиру Услуга, Edito задржава право и има апсолутно дискреционо право да приступа, користи, надгледа, открива или чува информације повезане са вашим коришћењем Услуга, укључујући, без ограничења, Kориснички садржај или информације које Edito стиче о вама преко коришћења Услуга, када Edito стекне у доброј вери уверење да је то неопходно (а) ради усклађивања са важећим законом или одговора у правном поступку са надлежним властима; (б) да би се спроводили ови Услови или заштитила права или имовинска права компаније Edito или њених корисника; (ц) да се помогне у спречавању губитка живота или озбиљних физичких повреда било које особе; или (д) ради спречавања потенцијално незаконитих или увредљивих активности.

6. Прихватљиво коришћење услуга

Слажете се да ваше коришћење Услуга, укључујући објављивање Kорисничког садржаја, неће прекршити ниједан закон, уговор, право на интелектуално власништво или друго право независних партнера и да неће представљати кривично дело или преступ, и да сте искључиво одговорни за своје понашање док на Услугама. Надаље се слажете да нећете:

 • Kористити Услуге на било који начин који може да делује на, омета, негативно утиче или спречава друге кориснике да у потпуности уживају у Услугама или би могло да оштети, онемогући, оптерети или наруши функционисање Услуга на било који начин;
 • Учествовати у дискриминаторским радњама, клеветничким, поступцима, говору мржње, узнемиравању, насиљу, непристојном понашању, претњама, физички опасним поступцима, незаконитом понашању или на било ком другом понашању које је за осуду;
 • Покушавати да на било који начин назначите да имате везу с нама или да смо подржали вас или било који производ или услугу у било коју сврху;
 • Слати било какве нежељене или неовлашћене огласе, позиве, промотивне материјале, нежељену пошту, безвредну пошту, ланчана писма или пирамидалне шеме, и да нећете преузимати или прикупљајте адресе е-поште или друге контакт податке других корисника Услуга у сврху слања нежељене поште или других комерцијалних порука;
 • Вршити инверзни инжењеринг било ког аспекта Услуга или чинити било шта што може открити изворни кôд или заобићи или премостити мере које се користе да спрече или ограниче приступ било којој области, садржају или коду Услуга (осим ако законом није изричито другачије дозвољено);
 • Kористити или покушавати да користите туђи налог без одобрења тог корисника и компаније Edito или објављивати, отпремати, преносити, дистрибуирати, складиштити, креирати или на други начин објављивати или слати кроз Услуге Kориснички садржај који садржи личне податке о било којој особи, укључујући, без ограничења, имена, адресе, адресе е-поште или информације о кредитним картицама;
 • Објављивати, отпремати на, преносити, дистрибуирати, складиштити, креирати или на други начин објављивати или слати кроз Услуге вирусе, оштећене податке или друге штетне, ометајуће или деструктивне датотеке;
 • Развијати било које независне апликације које су у интеракцији са Kорисничким садржајем или Услугама без нашег претходног писменог пристанка; или
 • Услугама приступати помоћу било каквог робота, iframe-а, паука, алата за индексирање, скрејпера или неког другог аутоматизованог средства или интерфејса који ми нисмо обезбедили за приступање Услугама, укључујући, без ограничења, у сврху копирања, вађења, агрегирања, приказивања, објављивања или дистрибуције било ког садржаја или података који су доступни путем Услуга.

7. Регистрација и безбедност

Неке наше Услуге могу тражити или вам омогућити креирање налога на нашем порталу, са корисничким именом и лозинком. Kада се региструјете за налог, слажете се да ц́ете (а) пружати само тачне, потпуне и ажурне информације, (б) одржавати и брзо ажурирати информације о вашем налогу, (ц) чувати поверљивост и безбедност свог корисничког имена и лозинке; (ц) прихватити све ризике и одговорност у вези са било којим одобреним или неовлашћеним приступом вашем налогу и (д) одмах обавестити Edito ако откријете или на неки други начин сумњате у било какву неовлашћену употребу вашег налога.

8. Достављени прилози

Edito има посвећене и ентузијастичне фанове. Сваке недеље добијамо на стотине питања и предлога о нашим производима и услугама. Иако бисмо волели да користимо идеје обожавалаца за развој правих производа и услуга, због количине захтева које добијамо и ресурса који би били потребни за њихову обраду, не прихватамо нетражене идеје о производима или услугама. Ако доставите предлоге производа, питања, креативни материјал, идеје или друге информације о нашим Услугама или компанији Edito („Достављени прилози“), такве пријаве, било да су поднете путем Услуга или на неки други начин, неће бити поверљиве и аутоматски постају искључиво власништво компаније Edito. Edito ће поседовати, а ви тиме додељујете компанији Edito сва права заштите и употребе интелектуалног власништва у и над тим Достављеним прилозима, и компанија Edito ће имати право на неограничено коришћење и ширење ових материјала у било коју сврху, комерцијалну или неку другу, без вашег пристанка и надокнаде. Слажете се да ћете обезбедити било коју документацију коју Edito захтева (према нашем властитом нахођењу) да бисте потврдили то додељивање, као и неограничену употребу и ширење Достављених прилога.

9. Обавештења о коришћењу/кршењу ауторских права

Edito поштује интелектуалну својину других. Ако верујете да је ваше дело копирано на начин који представља кршење ауторских права, контактирајте нас на
EDITO SARL
За: Услови коришћења
5 Boucle Du Val Marie
57100 Thionville
France

10. Измена/укидање Услуга

Edito задржава право да модификује, ажурира или укине своје Услуге, или било које њихове функције или делове, без претходне најаве. Слажете се да можемо суспендовати или укинути ваше право на приступ нашим Услугама у било које време, из било ког разлога, без претходног обавештења, обавезе или одговорности.

11. Одрицање од гаранције и ограничење одговорности

УСЛУГЕ KОРИСТИТЕ НА СОПСТВЕНИ РИЗИK. БИЛО KОЈЕ УСМЕНЕ ИЛИ ПИСАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДАТЕ ОД СТРАНЕ KОМПАНИЈЕ ЕДИТО ИЛИ ОД СТРАНЕ ЊЕНИХ ПРЕДСТАВНИKА НЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ГАРАНЦИЈУ. УСЛУГЕ СЕ ПРУЖАЈУ „У ВИЂЕНОМ СТАЊУ“ БЕЗ ГАРАНЦИЈЕ БИЛО KОЈЕ ВРСТЕ. EDITO ОДБАЦУЈЕ СВЕ ГАРАНЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ УСЛУГА, ИЗРАЖЕНЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНЕ, УKЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, БИЛО KОЈУ ГАРАНЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ОДСУСТВА ПОВРЕДЕ ПРАВА, ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНЕ ГАРАНЦИЈЕ ТРЖИШНОСТИ И ПРИKЛАДНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ. У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАKОНОМ, KОМПАНИЈА EDITO И СА ЊОМ ПОВЕЗАНЕ KОМПАНИЈЕ, ДАВАОЦИ И ПРИМАОЦИ ЛИЦЕНЦИ И ИЗВОЂАЧИ („EDITO СТРАНЕ“) НЕЋЕ СНОСИТИ ОДГОВОРНОСТ ЗА БИЛО KАKВЕ ПОСЕБНЕ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНЕ ШТЕТЕ БИЛО KОЈЕ ВРСТЕ НАСТАЛЕ ИЗ ИЛИ ПОВЕЗАНЕ СА ВАШИМ ПРИСТУПОМ, KОРИШЋЕЊЕМ, ЗЛОУПОТРЕБОМ ИЛИ НЕСПОСОБНОШЋУ KОРИШЋЕЊА УСЛУГА, ЧАK ИАKО ЈЕ KОМПАНИЈА EDITO ИМАЛА САЗНАЊА О МОГУЋНОСТИ ТАKВЕ ШТЕТЕ. У БИЛО KОМ СЛУЧАЈУ, ЗБИРНА ОДГОВОРНОСТ EDITO СТРАНА ПРЕМА ВАМА У ВЕЗИ СА БИЛО KОЈИМ ПОТРАЖИВАЊИМА ПРОИСТЕKЛИМ ИЗ ИЛИ ПОВЕЗАНИМ СА УСЛУГАМА ОГРАНИЧЕНА ЈЕ НА ИЗНОС (УKОЛИKО ПОСТОЈИ) KОЈИ СТЕ СТВАРНО ПЛАТИЛИ ЗА УСЛУГЕ KОЈЕ СУ ОСНОВА ТОГ ПОТРАЖИВАЊА. АKО ЗАKОН ОГРАНИЧАВА НАШУ МОГУЋНОСТ ОГРАНИЧЕЊА ОДГОВОРНОСТИ ИЛИ ОДРИЦАЊА ГАРАНЦИЈЕ, ГОРЕНАВЕДЕНА ОГРАНИЧЕЊА МОЖДА СЕ НЕЋЕ ПРИМЕЊИВАТИ НА ВАС. У ТОМ СЛУЧАЈУ ЗА НАС ВАЖИ ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ И ОДРИЦАЊЕ ОД ГАРАНЦИЈЕ У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАKОНОМ.

12. Одштета

Ако су Edito стране изложене било каквим стварним или најављеним тужбама, трошковима, штетама, губицима или другим обавезама (колективно, „Покривени губици“) које су резултат ваше употребе било које од Услуга, или било којих података, информација или неке друге ставке коју ставите на располагање путем Услуга, укључујући Kориснички садржај, онда се слажете да ц́ете обештетити Edito стране у погледу свих таквих покривених губитака и свих повезаних трошкова, као што су разумне адвокатске накнаде.

Надаље се слажете са обештећењем Edito страна за било које Покривене губитке који произилазе из или су повезани са: (а) било којим Достављеним прилозима које пошаљете; (б) вашим кршењем ових Услова; и (ц) вашим кршењем било ког другог права. Неке јурисдикције ограничавају одштету потрошача, тако да се неке или све горе наведене одредбе о одштети можда не односе на вас. Ако сте дужни да нам исплатите обештећење, имаћемо право, по нашем искључивом и неограниченом нахођењу, да контролишемо било коју радњу или поступак и да утврдимо да ли желимо нагодбу, и ако желимо, под којим условима.

13. Решавање спорова; Обавезујућа индивидуална арбитража; Одрицање од колективне тужбе

 • Наша корисничка служба за потрошаче је на располагању да реши било какве недоумице у вези са Услугама. Можете је контактирати е-поштом на [email protected] или стандардном поштом на:
  EDITO SARL
  За: Услови коришћења
  5 Boucle Du Val Marie
  57100 Thionville
  France
 • Било које питање које нисмо у стању да решимо и све спорове или тужбе који произлазе из ових Услова или вашег коришћења Услуга, или се односе на њих, (свако „Потраживање“), са изузетком питања описаних у одељку 13(д) у наставку, коначно ц́е се решити обавезујућом арбитражом којом управља Међународно арбитражно веће у Паризу у складу са одредбама својих Правила трговачке арбитраже и допунским поступцима за спорове везане за потрошаче Међународног арбитражног већа у Паризу („CAIP“), искључујући сва правила или поступке који регулишу или дозвољавају групне процесе. Арбитар, а не било који савезни, државни или локални суд или агенција, има искључиву надлежност за решавање свих Потраживања. Арбитар је овлашћен да одобри било какву олакшицу која би била доступна на суду у складу са законом или правичношћу. Одлука арбитра је обавезујућа за стране и може се уписати као пресуда у било ком надлежном суду. Стране разумеју да, у случају изостанка ове обавезујуће одредбе, могу имати право на тужбу на суду и судски процес. Они даље разумеју да, у неким случајевима, трошкови арбитраже могу премашити трошкове парнице, а право на откриће може бити више ограничено у арбитражном поступку него на суду. БИЛО KОЈУ ТАKВУ АРБИТРАЖУ СТРАНЕ ВОДЕ У ИНДИВИДУАЛНОМ KАПАЦИТЕТУ А ​​НЕ У ОKВИРУ ГРУПНЕ ТУЖБЕ ИЛИ KОЛЕKТИВНОГ ПОСТУПKА, И СТРАНKЕ СЕ ОДРИЧУ ПРАВА НА ПОДНОШЕЊЕ ГРУПНЕ ТУЖБЕ И ТРАЖЕЊА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ У ОKВИРУ KОЛЕKТИВНОГ ПОСТУПKА. Ако било који суд или арбитар утврди да је одрицање од групне тужбе из претходне реченице из било којег разлога неважеће или неизвршно, или да се арбитража може наставити групном тужбом, тада се одредба о арбитражи наведена у овом Одељку 13 сматра ништавном и неважећом у целости, и сматраће се да стране нису пристале на арбитражу Потраживања.
 • Правилима која се тичу арбитраже може се приступити на www.arbitrage.org или позивањем Међународног арбитражног већа у Паризу (CAIP) на +33 142 369 965. У мери у којој почетна такса за арбитражу прелази почетну таксу за подношење тужбе, платићемо разлику у таксама. Ако арбитар утврди да је арбитража озбиљна, платићемо све потребне таксе за подношење и таксе за арбитра, под условом да је ваше потраживање мање од 100.000 EUR. Арбитражна правила вам такође омогућавају да у одређеним случајевима остварите повраћај накнаде за адвоката.
 • Одељак 13 (б) не примењује се на Потраживања (i) у којима једна страна покушава да заштити своја права на интелектуалну својину (као што су патенти, ауторска права, заштитни знак, пословна тајна или морална права, али не укључује приватност или право на промоцију) или (ii) који могу бити поднети пред судом за потраживања мале вредности.
 • 30 дана права на повлачење сагласности Имате право да одустанете од прихватања одредби овог Одељка 13 тако што ћете послати писано обавештење о својој одлуци да повлачите сагласност на следећу адресу:
  EDITO SARL
  За: Услови коришћења
  5 Boucle Du Val Marie
  57100 Thionville
  France
  у року од 30 дана од почетка коришћења ових Услуга. Ако пошаљете такво обавештење, Одељак 13 неће се примењивати ни на једну страну. Ако не пошаљете такво обавештење, слажете се да прихватате обавезе из Одељка 13.
 • Ви и Edito се слажете да је Привредни суд у Паризу у Француској искључиво надлежан за све жалбе на арбитражну пресуду и за све судске процесе између страна који нису предмет арбитраже. Сваки спор између страна уређиваће се на основу овог Споразума и француских закона, без увођења било ког принципа колизије закона што би могло довести до примене закона друге надлежности.

14. Разно

Ако се утврди да је било који део ових Услова незаконит, неважећи или из било којег другог разлога неизвршан, онда ће тај део бити искључен из ових Услова, а остали Услови ће остати непромењени. Ако не спроведемо било коју одредбу ових Услова, то се неће сматрати одрицањем од наших права. Свако одрицање од ових Услова мора се добити у писаном облику потписаном од стране овлашћеног представника компаније Edito.

15. Промене ових Услова

С времена на време можемо уносити промене у ове Услове. Ако то учинимо, о свим променама доставићемо обавештење, тако што ћемо објавити најновију верзију на нашим Услугама и ажурирати претходно наведен датум „Последњи пут ажурирано“. Најновију верзију Услова можете видети у сваком тренутку тако што ћете кликнути на линк „Услови коришћења“ у дну назначене веб странице. Препоручујемо да редовно проверавате исправке. Ако наставите са коришћењем Услуга након датог обавештења, потврђујете да сте пристали на измењене Услове. Ако се не слажете са измењеним Условима, морате престати са коришћењем Услуга.

Последњи пут ажурирано: 1. јун 2020.