Правила о приватности

Подаци о личности

У складу са Општом уредбом о заштити података о личности (GDPR) Европске уније, лични подаци су дефинисани као:

„Сви подаци који се односе на физичко лице чији је идентитет одређен или се може одредити (у „даљем тексту: лице на које се подаци односе“ ); физичко лице чији се идентитет може одредити је лице која се може идентификовати посредно или непосредно, посебно помоћу идентификатора као што су име, идентификациони број, подаци о локацији, мрежни идентификатор или помоћу једног или више фактора својствених за физички, физиолошки, генетски, ментални, економски, културни или друштвени идентитет тог физичког лица.“

Sudoku.net прикупља само следеће податке о личности: Име, адреса е-поште, језик.

Kако користимо ваше податке

Sudoku.net прикупља и користи личне податке играча само за:

 • решавање техничких проблема
 • слање обавештења е-поштом, као што су обавештења техничке подршке, информације о издавању верзија и нових производа, као и слање периодичних билтена

Зашто Sudoku.net прикупља и чува личне податке?

Да бисмо могли да вам обезбедимо одличну корисничку подршку, потребно је да прикупљамо личне податке искључиво у сврху комуникације. Настојимо да информације које прикупљамо и користимо засигурно буду намењене тој сврси и да тиме не угрожавамо вашу приватност. Sudoku.net ће играче контактирати у маркетиншке сврхе само када буду доступне новије верзије и нови производи.

Да ли ће Sudoku.net делити ваше личне податке са још неким?

Не. Sudoku.net никада неће делити ваше личне податке са трећим лицима.

Како ће Sudoku.net користити личне податке које прикупља?

Sudoku.net ће обрађивати (прикупљати, чувати и користити) информације које уносите на начин који је усклађен са Општом уредбом о заштити личних података ЕУ (GDPR). Настојаћемо да ваши подаци буду тачни и ажурни и нећемо их чувати дуже него што је потребно. Sudoku.net је у обавези да одређене податке сачува у складу са законом, као што су подаци потребни за порез на доходак и за потребе ревизије. Kолико дуго треба да се чувају одређене врсте личних података такође може бити регулисано посебним захтевима пословног сектора и договореном праксом. Лични подаци се могу чувати и дуже од ових периода, зависно од појединачних пословних потреба.

Под којим околностима ће вас Sudoku.net контактирати?

Наш циљ није да будемо наметљиви и обавезујемо да нећемо постављати небитна или непотребна питања. Штавише, информације које дајете биће подвргнуте ригорозним мерама и поступцима како би се смањио ризик од неовлашћеног приступа или откривања.

Можете ли сазнати које личне податке организација има о вама?

Sudoku.net, на ваш захтев, може потврдити какве се информације чувају о вама и како се обрађују. Ако Sudoku.net поседује ваше личне податке, можете да затражите следеће информације:

 • Идентитет и контакт податке особе или организације која је одредила како и зашто се ваши подаци обрађују.
 • Kонтакт податке службеника за заштиту података, где је то примењиво.
 • Сврху обраде, као и правну основу за обраду.
 • Да ли се обрада заснива на легитимним интересима портала Sudoku.net или информацијама о тим интересима.
 • Kатегорије личних података које се прикупљају, чувају и обрађују.
 • Примаоце или категорије прималаца којима су подаци откривени или ће бити откривени.
 • Ако намеравамо да пренесемо личне податке у трећу земљу или некој међународној организацији, информације о томе на који начин ћемо осигурати да то буде безбедно урађено. ЕУ је одобрила слање личних података у неке земље јер испуњавају минимални стандард заштите података. У другим случајевима, осигураћемо да постоје посебне мере за заштиту ваших података.
 • Kолико дуго ће се подаци чувати.
 • Детаље о вашим правима на исправљање, брисање, ограничавање или приговор таквој обради.
 • Информације о вашем праву да у било ком тренутку повучете пристанак.
 • Kако поднети жалбу надзорном органу.
 • Да ли је пружање личних података законски или уговорни услов, или услов потребан за закључење уговора, као и да ли сте дужни да дате личне податке и могуће последице ако не дате такве податке.
 • Све детаље и информације о аутоматизованом одлучивању, попут профилисања, и све значајне информације о примењеној логици, као и о значају и очекиваним последицама такве обраде.

Kоја лична документа ћу морати да обезбедим за приступ горенаведеном?

Sudoku.net прихвата следећа лична документа при подношењу захтева за информације о личним подацима: Пасош, возачку дозволу, извод из матичне књиге рођених, рачун за комуналне услуге (последња 3 месеца).

Контакт подаци:

EDITO SARL
За: GDPR
5 Boucle Du Val Marie
57100 Thionville
France

Последњи пут ажурирано: 1. јун 2020.