Moeilijkheidsgraad:

00:00

Wat is Sudoku?

Dit leuke en makkelijke puzzelspelletje weet al bijna 3000 jaar lang mensen te fascineren.

Het doel van het spel is om het Sudoku-rooster te vullen met een aantal ééncijferige getallen. Elk getal komt slechts één keer voor in dezelfde rij, kolom of 3x3 blok. Er zijn al een aantal cijfers ingevuld in het Sudoku-rooster, dit zijn hints om de speler te helpen de hele puzzel op te lossen.

Iedereen kan Sudoku spelen. Het spel draait om logica; het heeft niks met rekenen te maken. U hoeft dus geen wiskundige te zijn om Sudoku-puzzels op te kunnen lossen. Dit verklaart waarom Sudoku een wereldwijd fenomeen is geworden. Miljoenen mensen spelen dagelijks Sudoku!

Een geldig Sudoku-rooster heeft slechts één oplossing. Wij garanderen dat al onze Sudoku-roosters over slechts één oplossing beschikken. Alhoewel het makkelijker is om een rooster te ontwerpen met meerdere oplossingen (of helemaal geen oplossing), deze worden niet beschouwd als echte Sudoku-puzzels. Net zoals bij vele andere spellen gebaseerd op logica, kan er maar één antwoord zijn. Men moet dus heel goed opletten bij het ontwerpen van een rooster, want één verkeerd geplaatst cijfer kan ertoe leiden dat de hele puzzel niet opgelost kan worden.

Er bestaat tevens de ongeschreven regel dat de schoonheid van een Sudoku-rooster ligt in een symmetrische verdeling: aan beide kanten van het rooster zijn er twee diagonalen met vooraf ingevulde cijfers. Deze visuele harmonie is zeer gewild bij de meest ervaren Sudoku-spelers. Hoewel het erg moeilijk is om symmetrische roosters te ontwerpen, vooral met één oplossing, ontwerpen wij uitsluitend Sudoku-roosters die dit soort symmetrie bevatten. Soms zijn er wekenlange berekeningen nodig om roosters te ontwerpen, daarom zijn we er trots op om u deze symmetrische puzzels met één oplossing te kunnen aanbieden. Sudoku is tenslotte niet slechts een spelletje; het is een filosofie en levensstijl waarbij schoonheid en harmonie het belangrijkste zijn!

De cijfers in Sudoku-puzzels zijn ingevuld voor uw gemak; eventuele rekenkundige gelijkenissen zijn irrelevant. Willekeurige sets van symbolen zijn toegestaan: letters, vormen of kleuren kunnen gebruikt worden zonder de regels van het spel te veranderen.

Het spel is zo populair omdat de regels eenvoudig zijn, maar tegelijkertijd is de beredenering om te puzzel daadwerkelijk op te lossen vrij ingewikkeld. De roosters die wij publiceren zijn gerangschikt op moeilijkheid; van 1 (makkelijkst) tot 5 (moeilijkst). Over het algemeen geldt dat des te meer cijfers vooraf ingevuld zijn, des te makkelijker het is om de puzzel op te lossen, en vice versa. Er zijn echter wat uitzonderingen.

Sudoku is de afgelopen jaren ontzettend populair geworden, en de snelle introductie ervan in internationale kranten zorgde ervoor dat Sudoku het favoriete spel van de 21e eeuw is geworden. Daarnaast raden veel overheden aan om Sudoku's te spelen omdat het spel een aanzienlijke rol speelt in het voorkomen van leeftijdsgerelateerde ziektes (met name Alzheimer).
Basismethode voor het oplossen van een Sudoku-puzzel

Principe

Begin met het kijken welke cijfers van 1 tot 9 al zijn ingevuld. In elk blok:

  • Kijk of de cijfers voorkomen;
  • Als het cijfer voorkomt, bepaal dan welke andere vakjes in dezelfde horizontale of verticale rij (kolom) dat cijfer niet kunnen bevatten;
  • Als het cijfer niet voorkomt, bepaal dan welke andere vakjes dat cijfer niet kunnen bevatten, gezien de positie van andere verschijningen van datzelfde cijfer in andere blokken in dezelfde rij en kolom.

Als er slechts één mogelijkheid is voor een rij, kolom of blok, dan moet het cijfer daar worden ingevuld. Als u wat meer ervaring heeft, dan kunt u al snel de vakjes zien waar het cijfer ingevuld kan worden, deze worden als het ware "opgelicht" in het Sudoku-rooster. Hiermee kunt u geavanceerdere configuraties ontdekken.

Als een Sudoku opgelost kan worden met alleen basisstrategieën, dan vinden ervaren spelers het wellicht niet nodig om cijfers in te vullen in de vakjes.

Singleton

Een "singleton" is een triviaal geval waarbij er slechts één leeg vakje is per "regio" (rij, kolom of blok). In dit geval moet de nummerwaarde van dat vakje het nummer zijn dat in de regio ontbreekt: het is de enige plaats waar het ontbrekende nummer ingevuld kan worden (verborgen singleton) en de enige waarde die geaccepteerd kan worden in het lege vakje (naakt singleton).

Deze samenstelling komt vaak voor als een puzzel bijna opgelost is, wanneer bijna alle Sudoku-vakjes ingevuld zijn.

Over het algemeen verwijst de term "singleton" naar een situatie waarbij er slechts één oplossing is voor een specifiek vakje, dit kan zijn omdat het vakje slechts één enkele waarde kan accepteren (naakte singleton) of omdat een waarde uitsluitend in één enkel vakje kan worden ingevuld (verborgen singleton), aangezien elke andere keuze zou leiden tot een verkeerde combinatie. Singletons zijn niet hetzelfde als "paren", "drielingen" en "vierlingen", waarbij meerdere potentiële waarden tegelijkertijd mogelijk zijn.

Directe eliminatie: Verborgen singleton

Bij het zoeken naar een "verborgen singleton" is de vraag: "Welke vakjes zouden eventueel een 1 (2, 3 ... 9) kunnen accepteren in deze regio (rij, kolom of blok)"? Als een mogelijk cijfer slechts één keer voorkomt in de betreffende regio, dan moet dit de waarde voor het vakje zijn.

Des te vaker een waarde voorkomt in een Sudoku-rooster, des te makkelijker het is om te zoeken naar verborgen singletons, aangezien naarmate de positiebeperkingen toenemen, het aantal mogelijke posities afnemen.

Het markeren van potentiële waarden in de vakjes is niet erg nuttig bij het zoeken naar verborgen singletons; u moet nog steeds de hele "regio" scannen om te controleren of de gezochte waarde slechts één keer als potentiële waarde verschijnt. Daarom heten deze singletons "verborgen".

Omgekeerd is de "verborgen singleton" vaak gemakkelijk te vinden door systematisch de cijfers en blokken te scannen, aangezien de positie uitsluitend afhankelijk is van de positie van het betreffende nummer in de naburige blokken en van de vraag of de vakjes van het betreffende blok beschikbaar of ingevuld zijn.

Indirecte eliminatie

Indirecte eliminatie is een verlenging van directe eliminatie

Tijdens het scannen van het Sudoku-rooster om de potentiële vakjes voor een bepaald cijfer te lokaliseren, kan het zijn dat alle beschikbare vakjes in een blok in dezelfde rij (of kolom) staan. In dit geval kan de waarde, ongeacht de uiteindelijke positie van de potentiële waarde in het blok, niet voorkomen in andere beschikbare vakjes in dezelfde rij (of kolom) in de andere blokken. Met andere woorden, als de potentiële waarden binnen een blok zich allemaal in dezelfde rij bevinden, kan die waarde worden uitgesloten van de andere beschikbare vierkanten in de rij.

Evenzo, wanneer potentiële waardes beperkt zijn tot twee rijen (of kolommen) in twee aangrenzende blokken, kunnen de potentiële waarden van het derde blok alleen in de derde rij (of kolom) verschijnen.

Deze beperking kan leiden tot de identificatie van een verborgen singleton. Op een subtielere manier kan het ook tot de conclusie leiden dat in een ander blok langs dezelfde rij (of kolom) de potentiële waarden slechts in één enkele rij of kolom kunnen liggen. Dit veroorzaakt een kettingreactie van indirecte eliminaties. Daarom kan dit eerste proces van indirecte eliminatie worden uitgevoerd zonder de vakjes te markeren; dit vereist echter meer logisch denken.