Vanskelighetsgrad

00:00

Innføring i sudoku

Dette er et morsomt puslespill som er enkelt å forstå, det har fascinert mennesker i over 3000 år.

Målet med spillet er å fylle ut Sudoku-rutenettet med en serie av ett-sifrede tall. Tallene kan kun brukes én gang i en gitt rad, kolonne eller 3x3-blokk. I begynnelsen er det allerede oppgitt visse tall i Sudoku-rutenettet, disse tallene fungerer som ledetråder for å hjelpe spilleren med å gradvis løse hele puslespillet.

Alle kan spille sudoku. Det trenger ikke å regnesammen tall, dette er et logisk spill og derfor trenger du ikke å være matematiker for å løse et sudoku-spill. Dette er grunnen til at sudoku har blitt et globalt fenomen. Millioner av mennesker spiller sudoku hver dag!

Per definisjon, kan et gyldig sudoku-rutenett ha én (og kun én) mulig løsning. Vi garanterer at alle våre sudoku-rutenett har én unik løsning. Selv om det er enklere å designe rutenett med flere løsninger (eller ingen løsning i det hele tatt), kan disse ikke betraktes som genuine Sudoku-spill. Som i mange logiske spill, kan det kun være ett svar. Det kreves derfor nøye oppmerksomhet når en designer et rutenett, det er fordi et feilplassert siffer vil gjøre spillet umulig å løse.

Det finnes også en uskreven regel om at skjønnheten i et sudoku-rutenett ligger i den symmetriske fordelingen, på hver side av rutenettets to diagonaler, av tallene som ble angitt til å begynne med. Denne visuelle harmonien er svært ettertraktet av de mest ivrige sudoku-spillerne. Selv om det er uendelig mye mer komplisert å lage symmetriske rutenett, spesielt de som garantert har én unik løsning, designer vi kun sudoku-rutenett som har denne typen symmetri. Vi brukte ukesvis på å utvikle noen av rutenett våre, og vi er derfor stolte over å kunne tilby deg disse symmetriske spillene, med én enkelt løsning. Når alt kommer til alt, er ikke sudoku bare et spill - det er en filosofi og livsstil der skjønnhet og harmoni kommer i første rekke.

Tallene i sudoku-spillene brukes utelukkende for enkelhetens skyld, aritmetiske forhold dem imellom er irrelevante. Ethvert sett med ulike symboler kan brukes: bokstaver, fasonger eller farger kan også brukes uten at spillereglene endres.

Det som gjør spillet ettertraktet er at reglene er enkle, samtidig som resonnement for å løse spillet er komplisert. Rutenettene vi publiserer er rangert i vanskelighetsgrader fra 1 (lettest) til 5 (vanskeligst). Jo flere tall som er oppgitt i begynnelsen av spillet, jo enklere vil det være å løse det, og omvendt, med forbehold om noen unntak.

I løpet av de siste årene har sudoku økt i popularitet og rask funnet veien inn i internasjonale aviser. Det har ført til at det har blitt et av de mest spilte spillene i det 21. århundret. I tilleg er det mange styresmakter som oppfordrer folk til å spille sudoku fordi spillet anses å ha en betydelig rolle i å forebygge aldersrelaterte sykdommer (spesielt Alzheimers).
Grunnleggende metode for å løse et sudoku-spill

Grunnleggende prinsipper

Begynn med å se gjennom sudoku-rutenettet for å finne hvert tall fra 1 til 9. I hver blokk:

  • Se om du ser tallet
  • Hvis du ser tallet, kan du konkludere om hvilke andre firkanter i samme rad eller kolonne som ikke kan ha det tallet
  • Hvis du ikke ser tallet, må du finne ut av hvilke andre firkanter som ikke kan ha det tallet, det gjør du ut i fra plasseringen av det samme tallet i andre blokker i den samme raden og kolonnen.

Når det bare er én mulig verdi i en rad, kolonne eller blokk, er det der tallet må angis. Etterhvert som du får mer erfaring, vil du kunne visualisere de rutene der tallet kan plasseres, som om du ser dem "opplyst" på sudoku-rutenettet. Det vil gjøre deg i stand til å se mer avanserte konfigurasjoner.

Hvis et sudoku-spill kan løses ved å utelukkende bruke grunnleggende strategier, er det mulig at erfarne spillere ikke vil finne det nødvendig å skrive ned potensielle tall i rutene.

Singleton

En "singleton" er et enkelt tilfelle der det bare er en tom celle i et "område" (rad, kolonne eller blokk). Hvis det er tilfellet, må tallverdien til den cellen være det tallet som mangler i området: det er både det eneste stedet der det manglende tallet kan plasseres (skjult singleton) og den eneste verdien som den tomme cellen kan ha (naken singleton).

Denne konfigurasjonen oppstår som oftest når et spill nesten er løst, når nesten alle sudoku-rutene er fylt inn.

Generelt sett, refererer begrepet "singleton" til en situasjon der det kun er én løsning til en bestemt celle, enten fordi det kun kan ha en enkel verdi (naken singleton), eller fordi en verdi bare kan plasseres i en enkel celle (skjult singleton), ettersom ethvert annet valg ville ført til en umiddelbar feil. Singletons skiller seg fra "par," "tripletter," og "firere," som kan smtidig ha flere potensielle verdier i et spill.

Direkte eliminering: Skjult singleton

Når du søker etter et "skjult singleton", bør du stille deg dette spørsmålet: "I dette området (rad, kolonne eller blokk), i hvilke celler kan du potensielt plassere 1 (2, 3 ... 9)?" Hvis et potesialt tall bare vises én gang i det aktuelle området, må det tilsvare cellens verdi.

Jo hyppigere en verdi vises i sudoku-rutenettet, jo enklere er det å søke etter det skjulte singletonet: etter hvert som plasseringene begrenser seg, reduseres antall mulige plasseringer.

Når du leter etter skjulte singletoner er det ikke spesielt nyttig å merke av for potensielle verdier i cellene. Du må fortsatt se gjennom hele "området" for å se om verdien du leter etter kan være en potensiell verdi kun én gang. Det er derfor disse singletonene kalles "skjult."

Motsatt er et "skjult singleton" ofte lett å finne ved å systematisk se gjennom alle tall og blokker. Det er fordi plasseringen utelukkende er avhengig av plasseringen til det aktuelle tallet i de nærliggende blokkene og om cellene i den aktuelle blokken er tomme eller fylt ut.

Indirekte eliminering:

Indirekte eliminering er en forlengelse av direkte eliminering.

Når du ser gjennom sudoku-rutenettet for å finne de potensielle cellene for et bestemt tall, kan du oppleve at alle tomme celler i en blokk er i samme rad (eller kolonne). I så fall, uavhengig av den endelige plasseringen av tallverdien i blokken, kan ikke verdien plasseres i andre tomme celler i samme rad (eller kolonne) i de andre blokkene. Med andre ord, hvis de potensielle tallene i en blokk er i samme rad, kan denne verdien utelukkes fra de andre tilgjengelige cellene i hele raden.

Tilsvarende, når potensielle tall er begrenset til to rader (eller kolonner) i to sammenhengende blokker, kan tallverdiene til den tredje blokken kun vises i den tredje raden (eller kolonnen).

Denne begrensningen kan føre til at du finner et skjult singleton. På en mer subtil måte kan det også føre til at tallverdiene i en annen blokk, langs den samme raden (eller kolonnen), bare kan finnes i en enkelt rad eller kolonne. Dette gir en kjedereaksjon av indirekte eliminasjoner. Derfor kan denne innledende prosessen med indirekte eliminering utføres, uten å markere cellene, det krever imidlertid mer logisk tenking.