Sværhedsgrad:

00:00

Introduktion til sudoku

Dette sjove, hjernevridende spil, som er nemt at gå til, har fascineret mennesker i næsten 3.000 år.

Formålet med spillet er at udfylde sudoku-gitteret med en række encifrede tal, som hver især kun optræder én gang i en given række, kolonne og blok på 3 x 3 tern. I starten er der givet nogle tal i sudoku-gitteret som ledetråde til at hjælpe spilleren med gradvist at løse hele opgaven.

Alle kan spille sudoku. Det kræver ingen udregninger. Det er udelukkende et spørgsmål om logik, så du skal ikke være matematiker for at løse sudoku-opgaver. Det forklarer, hvorfor sudoku er blevet et verdensomspændende fænomen. Millioner af mennesker spiller sudoku hver dag.

Et gyldigt sudoku-gitter kan per definition kun have én eneste løsning. Vi garanterer, at alle vores sudoku-gitre kun har én løsning. Selvom det er nemmere at designe gitre med flere løsninger (eller ingen løsninger overhovedet), så bliver den type ikke betragtet som værende ægte sudoku-opgaver. Som det er tilfældet med mange logiske spil, så findes der kun ét svar. Det kræver derfor særlig omhu at designe et gitter, for blot et enkelt forkert placeret tal kan gøre det umuligt at løse opgaven.

Der er også en uskreven regel om, at skønheden i sudoku-gitteret ligger i den symmetriske placering af de tal, der opgives fra start, på begge sider af gitterets to diagonaler. Denne visuelle harmoni er eftertragtet blandt de mest entusiastiske sudoku-spillere. Selvom det er voldsomt meget mere kompliceret at skabe symmetriske gitre, særligt dem med garanti for kun én løsning, så designer vi udelukkende sudoku-gitre med denne symmetri. Nogle af vores gitre har krævet ugevis af beregninger, og vi er derfor stolte over at kunne tilbyde disse symmetriske hjernevridere med kun én løsning til dig. Når alt kommer til alt, er sudoku ikke blot et spil. Det er en filosofi og en livsstil, hvor skønhed og harmoni har førsteprioritet.

Tallene i sudoku-opgaver er udelukkende brugt af praktiske hensyn, der er ikke noget indbyrdes aritmetisk forhold mellem dem. Alle former for forskellige symboler kan bruges – bogstaver, former eller farver – uden at spillets regler ændres.

Det tiltalende ved spillet er, at reglerne er enkle, selvom ræsonnementet for at løse opgaven er komplekst. De gitre, vi udgiver, bliver rangordnet alt efter deres sværhedsgrad fra 1 (lettest) til 5 (sværest). Generelt kan man sige, at jo flere tal, der gives fra start, jo nemmere er opgaven at løse, og omvendt – selvom der findes visse undtagelser.

I de senere år har sudokus enorme popularitet og hurtige spredning i internationale aviser gjort det til det 21. århundredes foretrukne hovedbrud. Desuden opfordrer mange sundhedsmyndigheder folk til at spille sudoku, fordi spillet anses for at have en betydelig rolle i forebyggelsen af aldersrelaterede sygdomme (særligt alzheimer).
Grundlæggende metode til at løse en sudoku-opgave

Princip

Start med at tjekke sudoku-gitteret for alle tal fra 1-9. I hver blok:

  • Tjek, om tallet optræder.
  • Optræder tallet, så find ud af, hvilke andre firkanter i samme række eller kolonne, som ikke kan have tallet stående.
  • Hvis tallet ikke optræder, så find ud af, hvilke andre firkanter, der ikke kan have tallet stående, alt efter placeringen af det samme tal i andre blokke i samme række og kolonne.

Når der kun er én mulig værdi for en række, kolonne eller blok, så er det dér tallet skal stå. Med lidt erfaring kan du se de firkanter, hvor tallet kan stå i, som om de blev "oplyst" i soduko-gitteret. Det giver dig mulighed for at prøve mere avancerede konfigurationer.

Hvis en sudoku-opgave kan løses kun ved brug af elementære strategier, så har erfarne brugere ikke behov for at skrive eventuelle mulige tal ind i firkanterne.

Singleton

En "singleton" er et simpelt tilfælde, hvor der kun er én tom firkant i en "region" (en række, en kolonne eller en blok). I dette tilfælde er talværdien i denne firkant nødt til at være det tal, der mangler i regionen: Det er både det eneste sted, hvor det manglende tal kan stå (skjult singleton) og den eneste værdi, der passer til den tomme firkant (nøgen singleton).

Denne konfiguration opstår oftest, når en opgave er tæt på at blive løst, og når næsten alle firkanter i sudokuen er udfyldt.

Mere generelt refererer begrebet "singleton" til en situation, hvor der kun er én løsning i en specifik firkant, uanset om det skyldes, at den kun kan have én enkelt værdi (nøgen singleton), eller fordi en værdi kun kan stå i én enkelt firkant (skjult singleton), idet alle andre valg ville betyde, at der med det samme opstod en uoverensstemmelse. Singletons er forskellige fra "par", "trillinger" og "firlinger", hvor der er flere potentielle værdier i spil samtidigt.

Direkte udelukkelse: Skjult singleton

Når man leder efter en "skjult singleton", skal man spørge sig selv: "Hvilke firkanter i denne region (række, kolonne eller blok) kan tænkes at kunne acceptere et 1-tal (2-tal, 3-tal ... 9-tal?". Hvis det mulige tal kun optræder én gang i den pågældende region, så må det være den rette værdi for cellen.

Jo oftere en værdi optræder i sudoku-gitteret, jo nemmere er det at lede efter den skjulte singleton. Efterhånden som der bliver større og større pladsmangel, jo færre mulige placeringer bliver der.

Notering af mulige værdier i firkanterne hjælper ikke meget, når man leder efter skjulte singletons, for man er stadig nødt til at scanne hele "regionen" for at forvisse sig om, at den eftersøgte værdi kun optræder som mulig kandidat én gang. Det er derfor disse singletons kaldes "skjulte".

Omvendt er den "skjulte singleton" ofte nem at finde, hvis man systematisk scanner tallene og blokkene, eftersom placeringen udelukkende afhænger af det givne tals placering i de tilstødende blokke, og hvorvidt firkanterne i den pågældende blok er tomme eller udfyldte.

Indirekte udelukkelse

Indirekte udelukkelse.

Når du skanner sudoku-gitteret for at lokalisere mulige firkanter til en potentiel kandidat, kan det hænde, at alle de tilgængelige firkanter i en blok er i samme række (eller kolonne). I sådanne tilfælde, uanset hvor det mulige tal ender med at blive placeret i blokken, kan værdien ikke optræde i andre tilgængelige firkanter i samme række (eller kolonne) i de andre blokke. Med andre ord: Hvis kandidaterne inden for en blok alle er i samme række, kan værdien udelukkes fra de øvrige tilgængelige firkanter i hele rækken.

På samme måde, når de mulige tal er begrænset til to rækker (eller kolonner) i to blokke ved siden af hinanden, kan de mulige værdier i den tredje blok kun stå i den tredje række (eller kolonne).

Denne begrænsning kan føre til fundet af en skjult singleton. På en mere raffineret facon kan det også føre til den konklusion, at i en anden blok langs samme række (eller kolonne) kan de mulige værdier kun stå inden for én række eller kolonne. Dette fremkalder en kædereaktion af indirekte udelukkelser. Derfor kan denne første indirekte udelukkelsesproces udføres, uden at man behøver at skrive i forkanterne, men det kræver mere logisk tænkning.